سامانه ارتباطات آکام

پچ کورد

در حال نمایش 1–15 از 26 نتیجه

پچ کورد فیبر نوری مالتی مود مدلNCB-FM50D-LCLC-2 دی-لینک

پچ کورد فیبر نوری مالتی مود مدلNCB-FM50D-LCLC-2 دی-لینک

191/000 تومان
افزودن به سبد خرید
پچ کورد فیبر نوری مالتی مود مدلNCB-FM50D-LCLC-2 دی-لینک

پچ کورد فیبر نوری مالتی مود مدل NCB-FM51S-LCSC-1 دی-لینک

77/000 تومان
افزودن به سبد خرید
پچ کورد فیبر نوری مالتی مود مدل NCB-FM51S-LCLC-1 دی-لینک

پچ کورد فیبر نوری مالتی مود مدل NCB-FM51S-LCLC-1 دی-لینک

78/000 تومان
افزودن به سبد خرید
پچ کورد فیبر نوری مالتی مود مدل NCB-FM51S-LCLC-1 دی-لینک

پچ کورد فیبر نوری یک متری مالتی مود SC به SC مدل NCB-FM51D-SCSC-1 دی-لینک

154/000 تومان
افزودن به سبد خرید
پچ کورد فیبر نوری یک متری مالتی مود LC به SC مدل NCB-FM51D-LCSC-1 دی-لینک

پچ کورد فیبر نوری یک متری مالتی مود LC به SC مدل NCB-FM51D-LCSC-1 دی-لینک

171/000 تومان
افزودن به سبد خرید
پچ کورد فیبر نوری یک متری مالتی مود LC به LC مدل NCB-FM51D-LCLC-1 دی-لینک

پچ کورد فیبر نوری یک متری مالتی مود LC به LC مدل NCB-FM51D-LCLC-1 دی-لینک

186/000 تومان
افزودن به سبد خرید
Placeholder

پچ کورد فیبر نوری یک متری مالتی مود SC به SC مدل NCB-FM50S-SCSC-1 دی-لینک

73/000 تومان
افزودن به سبد خرید
پچ کورد فیبر نوری یک متری مالتی مود LC به SC مدل NCB-FM50S-LCSC-1 دی-لینک

پچ کورد فیبر نوری یک متری مالتی مود LC به SC مدل NCB-FM50S-LCSC-1 دی-لینک

79/000 تومان
افزودن به سبد خرید
پچ کورد فیبر نوری یک متری مالتی مود LC به LC مدل NCB-FM50S-LCLC-1 دی-لینک

پچ کورد فیبر نوری یک متری مالتی مود LC به LC مدل NCB-FM50S-LCLC-1 دی-لینک

88/000 تومان
افزودن به سبد خرید
پچ کورد فیبر نوری یک متری مالتی مود SC به SC مدل NCB-FM50D-SCSC-1 دی-لینک

پچ کورد فیبر نوری یک متری مالتی مود SC به SC مدل NCB-FM50D-SCSC-1 دی-لینک

144/000 تومان
افزودن به سبد خرید
پچ کورد فیبر نوری یک متری مالتی مود LC به SC مدل NCB-FM50D-LCSC-1 دی-لینک

پچ کورد فیبر نوری یک متری مالتی مود LC به SC مدل NCB-FM50D-LCSC-1 دی-لینک

131/000 تومان
افزودن به سبد خرید
Placeholder

پچ کورد فیبر نوری مالتی مود مدل NCB-FM50D-LCLC-1 دی-لینک

180/000 تومان
افزودن به سبد خرید
پچ کورد فیبر نوری ده متری مالتی مود LC به SC مدل NCB-FM51D-LCSC-10 دی-لینک

پچ کورد فیبر نوری ده متری مالتی مود LC به SC مدل NCB-FM51D-LCSC-10 دی-لینک

299/000 تومان
افزودن به سبد خرید
پچ کورد فیبر نوری مالتی مود مدل NCB-FM51D-LCLC-10 دی-لینک

پچ کورد فیبر نوری مالتی مود مدل NCB-FM51D-LCLC-10 دی-لینک

314/000 تومان
افزودن به سبد خرید
پچ کورد Cat6A UTP مدل NCB-6AUGRYR1-2 دی-لینک

پچ کورد Cat6A U/FTP مدل NCB-6ASGRYR1-2 دی-لینک

83/000 تومان
افزودن به سبد خرید
مقایسه